Lockout - Tagout Kursus og Instruktion, LoTo PIT


   Perfects® Safety & Life-Saving Equipment

       Developed, Designed & Made in Denmark for Electrical Safety Lockout / Tagout

  ORIGINAL PPE & LOCKOUT / TAGOUT EQUIPMENT FOR ALL ENERGY SOURCES

           SOLD AND USED WORLD WIDE FOR MAXIMUM PERSONAL SAFETY

         Phone +45 22158718  mail. info@perfects.dk  Web. www.perfects.dk         Since 2004

                         

                     NYT! Lockout / Tagout Kursus og Instruktion. Hjælp til selvhjælp, ring for mere information.

Lockout / Tagout 5-7 kursus. Åben for tilgang når situationen ændres!

Ring og hør om de forskellige muligheder på tlf. 22158718

5 trin til hjælp til selvhjælp og 7 trin Lockout guide, læs nederst på siden.

NYHED!

I forbindelse med vores Lockout / Tagout Kurser vil vi præsenterer vores nye--


LoTo PIT

Alt relevant udstyr og grafiske guider til aflåsning af de enkelte maskiner og energikilder, vil være samlet på et sted og kun der.

ID-Skiltning og Procedureplaner til hver maskine for effektiv aflåsning og spærring, udarbejdes efter opgave.

Simpelt, overskueligt, sikkert og effektivt, er i handlen nu--

Hvad er nødvendigt for at udføre LoTo – Lockout - Tagout ?


5 komponenter dit LoTo program ikke kan leve uden !


1. Firmapolitikken.


En firmapolitik der definerer regler og fremgangsmåder i LoTo programmet, der skal efterfølges.

Politikken skal tydeliggøre hvornår LoTo er nødvendig, hvem der er autoriseret til at foretage LoTo, hvordan der skal aflåses på en sikker måde samt gøre opmærksom på specielle omstændigheder der skal tages højde for inden aflåsning. Her kan Perfects Safety hjælpe.

Alle aspekter i programmet og hvad de enkelte medarbejderes ansvar er, når det handler om LoTo,

skal nedskrives. Her kan kan Perfects Safety også hjælpe.


2. Medarbejder træning.


For at sikre at LoTo er sikkert udført, skal medarbejdere der er involveret i servicering og reparation, trænes til at forstå og opdage de risici der er i forbindelse med energikilder.

Medarbejderne skal vide hvordan de enkelte energikilder isoleres på en sikker måde samt vide hvilke korrekte låseanordninger der skal bruges til formålet. Typen af låseanordninger indføres i procedureplanerne. Her kan Perfects Safety hjælpe.

Korrekt stop / lukke procedure skal trænes på maskiner og bunden energi skal så vidt mulig udløses.

Træningen skal også omhandle specielle situationer som kollektiv / gruppe aflåsninger, firmapolitikken skal også omhandle træning af de operative medarbejdere. ( dem der ikke udfører LoTo ) Så de er helt klar over at når LoTo service proceduren er varslet i gang, ved de hvordan de skal agere og være ansvarlige og respektere aflåsning og skiltning ( LoTo ). Her skal I hjælpe jer selv.

Eksterne håndværkere trænes i samme omfang som operative medarbejdere.


3. Dokumenteret Lockout – Tagout procedure.


Maskinspecifik LoTo procedure skal udarbejdes for hver enkelt maskine på fabrikken

Disse procedurer skal lokalisere de forskellige energikilder der skal lukkes og låses.

Dette gøres mest effektivt ved grafisk fremvisning af energipunkterne, med forklaring til hvert enkelt punkt. Her kan Perfects Safety hjælpe.

Forklaringen skal indeholde oplysninger om:

Energitype: El, Tryk, Damp, Termisk, Kinetisk, Kemisk, Mekanisk eller bunden energi.

Afspærring af kilde: Afbryder, Ventil eller Flanger etc.

Mekanisk energi: Sættes i neutral position, eller blokeres så bevægelse elimineres.

Kemisk energi: Varetages af sagkyndig.

Trin til normal nedlukning og opstart af anlægget ( normalt operatør betjent ).

Kontrol af neutral status: Med Manometer, Termometer og Voltmeter etc.

Der udarbejdes retningslinjer for verificering af neutrale tilstande på alle punkter! Her kan Perfects Safety også hjælpe.


4. Det rigtige grej til aflåsning ( Lockout ) og skiltning ( Tagout ).


Specifikke låse, skilte og låsebeslag er nødvendige for et godt og sikkert resultat. Det rigtige grej er det der passer til lige nøjagtig den afbryder eller ventil der skal aflåses. Der kan Perfects Safety hjælpe.

I nogle tilfælde er afbryderhåndtag og ventilhåndtag aflåsbare med en hængelås. Er de ikke aflåsbare, kan Perfects Safety hjælpe med låsebeslag til det formål.


Perfects Safety hjælper gerne med at finde det rigtige grej ved et besøg på virksomheden, og kan så efterfølgende levere passende aflåsninger, ofte fra dag til dag.


Det gælder om helt fra starten i procedurefasen at bestemme at alt grej til aflåsning opbevares et aflåst sted, hvor kun det LoTo autoriserede personale har adgang.

Til det formål har Perfects Safety udviklet et LoToPIT skab, der kan rumme låsegrej og skilte nok til 3-5 maskiner, ( se billeder på denne side ). Det transportable skab er højt, overskueligt, rummeligt og let tilgængeligt. Aflåsbart med 2 nøgler.


Når der foretages aflåsning ( Lockout ), husk skiltning ( Tagout ), og at skrive ID, formål og varighed af arbejdet på skiltet.


5. Årlig Audit / Inspektion.


Mindst en gang om året skal der foretages Audit / Inspektion på procedurerne.

Hele LoTo programmet må èn gang årligt inspiceres for at identificere eventuelle fejl eller mangler.

Procedurer skal tages op til revision, for at verificere at de reflekterer det grej og de behov som medarbejderne skal bruge.

LoTo Autoriserede medarbejdere skal udføre en overvåget praktisk test, så det er sikkert at de følger procedurerne og samtidig skaber et sikkert arbejdsmiljø, når der udføres revision og reparation af maskinanlæg. Både for de Autoriserede og de som er under indflydelse af  LoTo procedurerne.Alle virksomheder med maskinanlæg har brug for disse 5 komponenter, for at udføre et succesfyldt Lockout – Tagout program. Det vil gøre kravene til LoTo mere klare og få vedligeholdelses og sikkerheds aktiviteter til at gå lettere.

Mest vigtigt:

At følge disse trin vil garantere et sikkert arbejdsmiljø for både de Autoriserede medarbejdere og andre medarbejdere der er involveret i Lockout – Tagout procedurerne.


29-01-2018

Forfatter, Peter Vincens Nielsen, ekstern LoTo Instruktør og Sikkerhedskoordinator.        Perfects El-Sikkerhedsudstyr - Esbjerg - Danmark tlf. int. +45 22 15 87 18

             www.perfects.dk - info@perfects.dk - CVR / VAT, DK 34 83 27 49


Åbningstider og ekspedition, mandag-fredag: 6.30 - 17.00 Forsendelse indtil 16.30

Åbningstider mail: 24 / 7 / 365 med forsendelse eller udlevering næste hverdag.